آگهی استخدامی چند در رایورز 2016-06-22

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت مهندسی نرم افزار رایورز
آگهی استخدام شرکت مهندسی نرم افزار رایورز شرکت مهندسی نرم افزار رایورز جهت تکمیل کادر پرسنلی شعبه شرق خود در مشهد از واجدین شرایط ذیل دعوت به همـکـاری مـی نماید . واحد فنی : ۱) برنامه نویس مسلط به C#.NET ، MSSQL ۲) تحلیلگر خلاق مسلط به R-ROSE ، UML ، BPM ۳) برنامه نویس […]

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت مهندسی نرم افزار رایورز

آگهی استخدام شرکت مهندسی نرم افزار رایورز شرکت مهندسی نرم افزار رایورز جهت تکمیل کادر پرسنلی شعبه شرق خود در مشهد از واجدین شرایط ذیل دعوت به همـکـاری مـی نماید . واحد فنی : ۱) برنامه نویس مسلط به C#.NET ، MSSQL ۲) تحلیلگر خلاق مسلط به R-ROSE ، UML ، BPM ۳) برنامه نویس […]
استخدام چند ردیف شغلی در شرکت مهندسی نرم افزار رایورز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس