آگهی استخدامی چند ماهر قنادی 2016-06-18

استخدام چند کارگر ماهر در کارگاه قنادی
  یک کارگاه قنادی به چند کارگر ماهر در تولیدی شیرینی فانتزی و سنتی و کیک با روابط عمومی بالا در کرمان نیازمند است. مجرد – سن ۱۸ تا ۳۰ سال برای ارائه سوابق و ثبت نام با شماره ۰۹۳۷۵۵۳۰۵۹۸ تماس حاصل فرمایید. تاریخ درج آگهی –۲۵ خرداد ۹۵

استخدام چند کارگر ماهر در کارگاه قنادی

  یک کارگاه قنادی به چند کارگر ماهر در تولیدی شیرینی فانتزی و سنتی و کیک با روابط عمومی بالا در کرمان نیازمند است. مجرد – سن ۱۸ تا ۳۰ سال برای ارائه سوابق و ثبت نام با شماره ۰۹۳۷۵۵۳۰۵۹۸ تماس حاصل فرمایید. تاریخ درج آگهی –۲۵ خرداد ۹۵
استخدام چند کارگر ماهر در کارگاه قنادی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس