آگهی استخدامی چند همکار تبریز 2016-06-27

استخدام چند نفر همکار برنامه نویس در تبریز
  به چند نفر همکار برنامه نویس در تبریز با شرایط زیر نیازمندیم.: برنامه نویس وب آشنا به .NET – ASP – MVC برنامه نویس آشنا به css – jquery آدرس: تبریز – تقاطع  شریعتی و ۱۷ شهریور شماره تماس: ۳۵۵۴۶۶۰۳ و ۴

استخدام چند نفر همکار برنامه نویس در تبریز

  به چند نفر همکار برنامه نویس در تبریز با شرایط زیر نیازمندیم.: برنامه نویس وب آشنا به .NET – ASP – MVC برنامه نویس آشنا به css – jquery آدرس: تبریز – تقاطع  شریعتی و ۱۷ شهریور شماره تماس: ۳۵۵۴۶۶۰۳ و ۴
استخدام چند نفر همکار برنامه نویس در تبریز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس