آگهی استخدامی چهار جهت شیراز 2016-08-07

استخدام چهار رده شغلی جهت رستوران میدان در شیراز
  به افراد زیر در رستوران میدان نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی شهر ۱ صندوقدار خانم یک نفر شیراز ۲ آشپز ماهر ۳ منقل دار ۴ کارگر ساده آدرس: داخل میدان تره بار جدید – روبروی بانک کشاورزی تلفن: ۳۷۲۱۴۹۸۹ – ۰۹۳۶۴۵۳۹۸۳۳

استخدام چهار رده شغلی جهت رستوران میدان در شیراز

  به افراد زیر در رستوران میدان نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی شهر ۱ صندوقدار خانم یک نفر شیراز ۲ آشپز ماهر ۳ منقل دار ۴ کارگر ساده آدرس: داخل میدان تره بار جدید – روبروی بانک کشاورزی تلفن: ۳۷۲۱۴۹۸۹ – ۰۹۳۶۴۵۳۹۸۳۳
استخدام چهار رده شغلی جهت رستوران میدان در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس