آگهی استخدامی کارخانه آذین شیراز 2016-07-16

استخدام کارخانه آذین پلاستیک در شیراز
  کارخانه آذین پلاستیک به نیروهای زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی تعداد جنسیت شهر ۱ مدیر فروش ۱ نفر — شیراز ۲ بازاریاب تعدادی خانم / آقا آدرس: کیلومتر ۵ شیرازکوار تلفن: ۳۷۷۶۳۵۳۵ – ۰۹۱۷۳۳۷۳۳۸۳

استخدام کارخانه آذین پلاستیک در شیراز

  کارخانه آذین پلاستیک به نیروهای زیر نیازمند است: ردیف عنوان شغلی تعداد جنسیت شهر ۱ مدیر فروش ۱ نفر — شیراز ۲ بازاریاب تعدادی خانم / آقا آدرس: کیلومتر ۵ شیرازکوار تلفن: ۳۷۷۶۳۵۳۵ – ۰۹۱۷۳۳۷۳۳۸۳
استخدام کارخانه آذین پلاستیک در شیراز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس