آگهی استخدامی کاردر و ساختمانی 2016-06-18

استخدام کاردر فروش و بازاریابی یک شرکت ساختمانی
  شرکتی معتبر در صنعت ساختمان جهت تمکیل کادر فروش , بازاریابی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید: آقا / لیسانس مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط با دارای حداقل ۳ سال سابقه فروشندگی ارسال رزومه به : em.ps2001@gmail.com

استخدام کاردر فروش و بازاریابی یک شرکت ساختمانی

  شرکتی معتبر در صنعت ساختمان جهت تمکیل کادر فروش , بازاریابی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید: آقا / لیسانس مدیریت بازرگانی و رشته های مرتبط با دارای حداقل ۳ سال سابقه فروشندگی ارسال رزومه به : em.ps2001@gmail.com
استخدام کاردر فروش و بازاریابی یک شرکت ساختمانی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس