آگهی استخدامی کارشناس برنامه قزوین 2016-07-04

استخدام کارشناس برنامه ریزی در قزوین
  یک شرکت معتبر صنایع غذایی واقع در بویین زهرا قزوین جهت تکمیل کادر برنامه ریزی خویش به افراد واجد الشرایط ذیل نیازمند است: عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی حداقل سابقه کار مرتبط جنسیت کارشناس برنامه ریزی کارشناسی مهندس صنایع ۲ آقا/ خانم از واجدین شرایط تقاضا می شود ضمن ارسال درخواست خلاصه ای […]

استخدام کارشناس برنامه ریزی در قزوین

  یک شرکت معتبر صنایع غذایی واقع در بویین زهرا قزوین جهت تکمیل کادر برنامه ریزی خویش به افراد واجد الشرایط ذیل نیازمند است: عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی حداقل سابقه کار مرتبط جنسیت کارشناس برنامه ریزی کارشناسی مهندس صنایع ۲ آقا/ خانم از واجدین شرایط تقاضا می شود ضمن ارسال درخواست خلاصه ای […]
استخدام کارشناس برنامه ریزی در قزوین

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس