آگهی استخدامی کارشناس شرکت کیانا 2016-05-01

استخدام کارشناس تغذیه شرکت زیبا سازان کیانا
  شرکت معتبر شرکت زیبا سازان کیانا کارشناس تغذیه خانم با سابقه پاره وقت سن از ۳۰ الی ۵۰ سال در تهران نیازمند است. ارسال رزومه به :cv@zibasazan.ir

استخدام کارشناس تغذیه شرکت زیبا سازان کیانا

  شرکت معتبر شرکت زیبا سازان کیانا کارشناس تغذیه خانم با سابقه پاره وقت سن از ۳۰ الی ۵۰ سال در تهران نیازمند است. ارسال رزومه به :cv@zibasazan.ir
استخدام کارشناس تغذیه شرکت زیبا سازان کیانا

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس