آگهی استخدامی کارشناس مدیریت تهران 2016-05-23

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی در تهران
  شرکت معتبر در تهران به یک کارمند خانم با تحصیلات کارشناس مدیریت بازرگانی مسلط  به زبان انگلیسی نیاز دارد. شماره تماس : ۰۲۱۲۹۵۶ فکس : ۲۲۷۴۱۱۱۷ ایمیل : info @farasoomdf.ir

استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی در تهران

  شرکت معتبر در تهران به یک کارمند خانم با تحصیلات کارشناس مدیریت بازرگانی مسلط  به زبان انگلیسی نیاز دارد. شماره تماس : ۰۲۱۲۹۵۶ فکس : ۲۲۷۴۱۱۱۷ ایمیل : info @farasoomdf.ir
استخدام کارشناس مدیریت بازرگانی در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس