آگهی استخدامی کارشناس و تهران 2016-04-11

استخدام کارشناس ارشد روانشناسی و روان سنجی در تهران
آگهی استخدام موسسه آموزشی و پژوهشی یک موسسه آموزشی و پژوهشی معتبر واقع در تهران برای اجرای پروژه های خود نیازمند نیروی مرد پاره وقت با تحصیلات فوق لیسانس روانشناسی عمومی یا روان سنجی یا  روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد. از متقاضیان درخواست میشود رزومه ی عکس دار خود را حداکثر تا  آخر فروردین […]

استخدام کارشناس ارشد روانشناسی و روان سنجی در تهران

آگهی استخدام موسسه آموزشی و پژوهشی یک موسسه آموزشی و پژوهشی معتبر واقع در تهران برای اجرای پروژه های خود نیازمند نیروی مرد پاره وقت با تحصیلات فوق لیسانس روانشناسی عمومی یا روان سنجی یا  روانشناسی صنعتی و سازمانی می باشد. از متقاضیان درخواست میشود رزومه ی عکس دار خود را حداکثر تا  آخر فروردین […]
استخدام کارشناس ارشد روانشناسی و روان سنجی در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس