آگهی استخدامی کارمند اداری نت 2016-07-23

استخدام کارمند اداری در گیتی نت
  گیتی نت استخدام  می نماید: عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط استان کارمند اداری خانم و آقا ۱۰ نفر با روابط عمومی بالا و آشنا به امور اداری و فروش البرز آدرس: طالقانی شمالی ، برج قائم ، طبقه ۴ واحد ۴۰۲ تلفن: ۳۴۱۸۵۰۰۰       (داخلی ۱۱۱۱)

استخدام کارمند اداری در گیتی نت

  گیتی نت استخدام  می نماید: عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط استان کارمند اداری خانم و آقا ۱۰ نفر با روابط عمومی بالا و آشنا به امور اداری و فروش البرز آدرس: طالقانی شمالی ، برج قائم ، طبقه ۴ واحد ۴۰۲ تلفن: ۳۴۱۸۵۰۰۰       (داخلی ۱۱۱۱)
استخدام کارمند اداری در گیتی نت

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس