آگهی استخدامی کارمند به آلمانی 2016-07-24

استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی
  به کارمند تور خارجی مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی ساکن غرب تهران نیازمندیم. حداکثر سن ۳۵ سال حقوق ثابت و بیمه شماره تماس: ۲۲۳۷۰۳۲۵ (داخلی ۳۵) ایمیل: job@gocaspian.com

استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی

  به کارمند تور خارجی مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی ساکن غرب تهران نیازمندیم. حداکثر سن ۳۵ سال حقوق ثابت و بیمه شماره تماس: ۲۲۳۷۰۳۲۵ (داخلی ۳۵) ایمیل: job@gocaspian.com
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس