آگهی استخدامی کارمند در دندانپزشکی 2016-05-26

استخدام کارمند فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی
  شرکت معتبر تجهیزات دندانپزشکی ۵ نفر کارمند فروش ترجیحا مهندسی پزشکی , کارشناس علوم آزمایشگاهی و یا رشته های مرتبط پزشکی با حقوق + بیمه + پورسانت در تهران استخدام می نماید. تلفن : ۲۲۳۹۷۷۳۸

استخدام کارمند فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی

  شرکت معتبر تجهیزات دندانپزشکی ۵ نفر کارمند فروش ترجیحا مهندسی پزشکی , کارشناس علوم آزمایشگاهی و یا رشته های مرتبط پزشکی با حقوق + بیمه + پورسانت در تهران استخدام می نماید. تلفن : ۲۲۳۹۷۷۳۸
استخدام کارمند فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس