آگهی استخدامی کارمند فروش داخلی 2016-07-21

استخدام کارمند فروش جهت دکوراسیون داخلی
  به تعدادی کارمند فروش در زمنیه دکوراسیون داخلی و غرفه سازی نمایشگاهی در تهران نیازمندیم. حقوق ثابت+بیمه+پورسانت شماره تماس: ۸۸۸۶۲۹۲۷

استخدام کارمند فروش جهت دکوراسیون داخلی

  به تعدادی کارمند فروش در زمنیه دکوراسیون داخلی و غرفه سازی نمایشگاهی در تهران نیازمندیم. حقوق ثابت+بیمه+پورسانت شماره تماس: ۸۸۸۶۲۹۲۷
استخدام کارمند فروش جهت دکوراسیون داخلی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس