آگهی استخدامی کارمند فروش نمایشگاهی 2016-04-02

استخدام کارمند فروش غرفه های نمایشگاهی
  کارمند فروش غرفه های نمایشگاهی باحقوق ثابت و بیمه و پورسانت جهت همکاری در تهران استخدام می نمایم. تلفن: ۸- ۸۸۸۹۲۷۴۷

استخدام کارمند فروش غرفه های نمایشگاهی

  کارمند فروش غرفه های نمایشگاهی باحقوق ثابت و بیمه و پورسانت جهت همکاری در تهران استخدام می نمایم. تلفن: ۸- ۸۸۸۹۲۷۴۷
استخدام کارمند فروش غرفه های نمایشگاهی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس