آگهی استخدامی کارمند مدرک تهران 2016-05-10

استخدام کارمند با مدرک لیسانس در تهران
  به تعدادی کارمند خانم با مدرک کارشناسی ترجیحا با تجربه کاری و آشنا به امور تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری در تهران نیازمندیم فکس جهت ارسال رزومه : ۴۴۲۷۱۶۰۰ داخلی ۷

استخدام کارمند با مدرک لیسانس در تهران

  به تعدادی کارمند خانم با مدرک کارشناسی ترجیحا با تجربه کاری و آشنا به امور تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری در تهران نیازمندیم فکس جهت ارسال رزومه : ۴۴۲۷۱۶۰۰ داخلی ۷
استخدام کارمند با مدرک لیسانس در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس