آگهی استخدامی کارگاه کریمی قم 2016-06-16

استخدام کارگاه کریمی در قم
  کارگاه کریمی در قم به آلومینیوم کار ماهر و نیمه ماهر و جوشکار ساده نیمه وقت (صبح کار) نیازمند است. آدرس: تره بار ، خ شهید رجایی تلفن تماس: ۳۶۶۴۱۰۸۷

استخدام کارگاه کریمی در قم

  کارگاه کریمی در قم به آلومینیوم کار ماهر و نیمه ماهر و جوشکار ساده نیمه وقت (صبح کار) نیازمند است. آدرس: تره بار ، خ شهید رجایی تلفن تماس: ۳۶۶۴۱۰۸۷
استخدام کارگاه کریمی در قم

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس