آگهی استخدامی کارگر بند بند 2016-07-27

استخدام کارگر آرماتور بند و قالب بند
  به چند کارگر آرماتور بند و قالب بند ماهر در اراک نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۳۳۹۶۱۷۰۳۲

استخدام کارگر آرماتور بند و قالب بند

  به چند کارگر آرماتور بند و قالب بند ماهر در اراک نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۳۳۹۶۱۷۰۳۲
استخدام کارگر آرماتور بند و قالب بند

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس