آگهی استخدامی کارگر در رفاه 2016-07-19

استخدام کارگر در کارواش فروشگاه رفاه
  به تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارواش فروشگاه رفاه واقع در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۹۰۵۲۹۹۶۵ آدرس: چهارراه لاله  فروشگاه رفاه

استخدام کارگر در کارواش فروشگاه رفاه

  به تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارواش فروشگاه رفاه واقع در تبریز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۹۰۵۲۹۹۶۵ آدرس: چهارراه لاله  فروشگاه رفاه
استخدام کارگر در کارواش فروشگاه رفاه

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس