آگهی استخدامی کارگر ساده رستوران 2016-06-23

استخدام کارگر ساده در سالن رستوران
  به یک کارگر ساده جهت سالن رستورانی واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۰۹۳۹۱۰۰۳۵۷۳ با جای خواب

استخدام کارگر ساده در سالن رستوران

  به یک کارگر ساده جهت سالن رستورانی واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۰۹۳۹۱۰۰۳۵۷۳ با جای خواب
استخدام کارگر ساده در سالن رستوران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس