آگهی استخدامی کارگر یک معتبر 2016-06-12

استخدام کارگر در یک شرکت تولیدی معتبر
  شرکت تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان به تعدادی کارگر آقا با شرایط زیر نیازمند است : ۱- سن زیر ۲۵ سال ۲- عدم اعتیاد و سو پیشینه ۳- بسیار منظبط تماس : ۳۵۷۲۴۱۵۷

استخدام کارگر در یک شرکت تولیدی معتبر

  شرکت تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی جی اصفهان به تعدادی کارگر آقا با شرایط زیر نیازمند است : ۱- سن زیر ۲۵ سال ۲- عدم اعتیاد و سو پیشینه ۳- بسیار منظبط تماس : ۳۵۷۲۴۱۵۷
استخدام کارگر در یک شرکت تولیدی معتبر

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس