آگهی استخدامی کامپیوتر رایانه 2016-07-14

استخدام کارشناس کامپیوتر در رسا رایانه
  رسا رایانه در تهران به کارشناس کامپیوتر جهت پیاده سازی و پشتیبانی پروژه های VOIP آشنا به شبکه SQL server . Windows server نیازمند است. تلفن : ۴۴۳۳۴۴۳۳ ارسال رزومه به : hr@avayagroup.ir ساکن غرب تهران

استخدام کارشناس کامپیوتر در رسا رایانه

  رسا رایانه در تهران به کارشناس کامپیوتر جهت پیاده سازی و پشتیبانی پروژه های VOIP آشنا به شبکه SQL server . Windows server نیازمند است. تلفن : ۴۴۳۳۴۴۳۳ ارسال رزومه به : hr@avayagroup.ir ساکن غرب تهران
استخدام کارشناس کامپیوتر در رسا رایانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس