آگهی استخدامی کانون قلم مشهد 2016-05-01

استخدام کانون قلم چی در مشهد
  کانون فرهنگی آموزشی قلم چی جهت استخدام نیروی پشتیبان خانم در مشهد که توانایی تدریس در حداقل یک درس را داشته باشد با شرایط سنی کم تر از ۲۷ سال اقدام به برگزاری آزمون علمی نموده است. از واجدین شرایط تقاضا می شود برای شرکت در آزمون علمی با دفاتر کانون تماس حاصل فرمایند. […]

استخدام کانون قلم چی در مشهد

  کانون فرهنگی آموزشی قلم چی جهت استخدام نیروی پشتیبان خانم در مشهد که توانایی تدریس در حداقل یک درس را داشته باشد با شرایط سنی کم تر از ۲۷ سال اقدام به برگزاری آزمون علمی نموده است. از واجدین شرایط تقاضا می شود برای شرکت در آزمون علمی با دفاتر کانون تماس حاصل فرمایند. […]
استخدام کانون قلم چی در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس