آگهی استخدامی کمک خانم بازرگانی 2016-06-15

استخدام کمک حسابدار خانم در یک شرکت بازرگانی
  کمک حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار تدبیر یا برهان سیستم جهت کار در شرکت بازرگانی واقع در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۶ – ۲۶۲۰۳۶۷۵

استخدام کمک حسابدار خانم در یک شرکت بازرگانی

  کمک حسابدار خانم ترجیحا آشنا به نرم افزار تدبیر یا برهان سیستم جهت کار در شرکت بازرگانی واقع در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۶ – ۲۶۲۰۳۶۷۵
استخدام کمک حسابدار خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس