آگهی استخدامی گروه صنایع دلنشین 2016-07-19

استخدام گروه صنایع غذایی دلنشین
  گروه صنایع غذایی دلنشین در اصفهان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱ بازاریاب ۱۰ نفر خانم و آقا ۲ سرپرست توزیع ۱ نفر خانم و آقا ۳ راننده ۲ نفر خانم ۴ توزیع کننده ۳ نفر خانم ۵ منشی ۱ نفر خانم ۶ پروموتور فروشگاه های زنجیره ای […]

استخدام گروه صنایع غذایی دلنشین

  گروه صنایع غذایی دلنشین در اصفهان جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید: ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱ بازاریاب ۱۰ نفر خانم و آقا ۲ سرپرست توزیع ۱ نفر خانم و آقا ۳ راننده ۲ نفر خانم ۴ توزیع کننده ۳ نفر خانم ۵ منشی ۱ نفر خانم ۶ پروموتور فروشگاه های زنجیره ای […]
استخدام گروه صنایع غذایی دلنشین

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس