آگهی استخدامی گروه گروه سان 2016-07-17

استخدام گروه شرکتهای سان
  گروه شرکتهای سان جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد با شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید: کد۱- متخصص توسعه بانک اطلاعاتی oracle کد ۲- متخصص توسعه بانک اطلاعاتی sql server کد ۳- متخصص ساخت گزارشات مدیریتی و ابزار های مرتبط کد ۴- برنانه نویس با تجریه asp-net mvc    کد […]

استخدام گروه شرکتهای سان

  گروه شرکتهای سان جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد با شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید: کد۱- متخصص توسعه بانک اطلاعاتی oracle کد ۲- متخصص توسعه بانک اطلاعاتی sql server کد ۳- متخصص ساخت گزارشات مدیریتی و ابزار های مرتبط کد ۴- برنانه نویس با تجریه asp-net mvc    کد […]
استخدام گروه شرکتهای سان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس