آگهی استخدامی گوشت ایران تبریز 2016-07-13

استخدام گوشت ایران در تبریز
  گوشت ایران در تبریز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ویزیتور آقا و خانم توزیع کننده راننده مزایا : حقوق ثابت + پورسانت + بیمه ترجیحا زیر ۳۰ سال شماره تماس: ۰۴۱۳۲۸۹۶۵۳ آدرس: سه راهی فرودگاه

استخدام گوشت ایران در تبریز

  گوشت ایران در تبریز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ویزیتور آقا و خانم توزیع کننده راننده مزایا : حقوق ثابت + پورسانت + بیمه ترجیحا زیر ۳۰ سال شماره تماس: ۰۴۱۳۲۸۹۶۵۳ آدرس: سه راهی فرودگاه
استخدام گوشت ایران در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس