آگهی استخدامی یک تولیدی مشهد 2016-04-03

استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد
  یک واحد معتبر تولیدی نساجی مهندس نساج آقا با حداقل ۵ سال سابقه در مشهد استخدام میکند. تماس:۳۵۴۱۳۵۰۱-۴

استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد

  یک واحد معتبر تولیدی نساجی مهندس نساج آقا با حداقل ۵ سال سابقه در مشهد استخدام میکند. تماس:۳۵۴۱۳۵۰۱-۴
استخدام یک تولیدی نساجی در مشهد

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس