آگهی استخدامی یک خدماتی شغلی 2016-08-01

استخدام یک شرکت خدماتی در چند رده شغلی
  یک شرکت خدماتی معتبر در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود تعدادی نیرو در رده های شغلی زیر در کرمانشاه جذب نماید : نیروی خدماتی نظافتی ( آقا و خانم)  منشی آشپز باغبان بازاریاب تراکت پخش کن نگهداری از کودک و سالمند و بیمار تامین نیروی انسانی نگهبان نشانی : چهارراه مدرس، به سمت […]

استخدام یک شرکت خدماتی در چند رده شغلی

  یک شرکت خدماتی معتبر در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود تعدادی نیرو در رده های شغلی زیر در کرمانشاه جذب نماید : نیروی خدماتی نظافتی ( آقا و خانم)  منشی آشپز باغبان بازاریاب تراکت پخش کن نگهداری از کودک و سالمند و بیمار تامین نیروی انسانی نگهبان نشانی : چهارراه مدرس، به سمت […]
استخدام یک شرکت خدماتی در چند رده شغلی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس