آگهی استخدامی ۳ ردیف شیراز 2016-04-29

استخدام ۳ ردیف شغلی در شیراز
آگهی استخدام شرکت مهندسین دانش یگانه سهند شرکت مهندسین دانش یگانه سهند (مدیس) در شیراز از افراد با توانایی ­های زیر جهت استخدام تمام وقت دعوت به عمل می آورد. دانستن زبان انگلیسی در سطح حداقل متوسط الزامی است. ۱. برنامه­ نویس۵ نفر-برای برنامه ­نویسی تخصصی جداگانه در زمینه های: ۱) Embeded ۲) Android ۳) […]

استخدام ۳ ردیف شغلی در شیراز

آگهی استخدام شرکت مهندسین دانش یگانه سهند شرکت مهندسین دانش یگانه سهند (مدیس) در شیراز از افراد با توانایی ­های زیر جهت استخدام تمام وقت دعوت به عمل می آورد. دانستن زبان انگلیسی در سطح حداقل متوسط الزامی است. ۱. برنامه­ نویس۵ نفر-برای برنامه ­نویسی تخصصی جداگانه در زمینه های: ۱) Embeded ۲) Android ۳) […]
استخدام ۳ ردیف شغلی در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس