آیا ذوب‌آهن صعود را قربانی فینال کرد؟

آیا ذوب‌آهن صعود را قربانی فینال کرد؟
تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار مقابل العین نمایش دور از انتظاری داشت.

آیا ذوب‌آهن صعود را قربانی فینال کرد؟

تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار مقابل العین نمایش دور از انتظاری داشت.
آیا ذوب‌آهن صعود را قربانی فینال کرد؟

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس