آیا قرآن سر گرفتن شیوه‌ای خاص دارد؟

آیا قرآن سر گرفتن شیوه‌ای خاص دارد؟

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره شایعه «شیوه صحیح قرآن به سر نهادن» بیان داشت: اینکه تقدیر یک ساله انسان در همان دو صفحه‌ای باشد که باز شده، مطلبی کاملاً غیر علمی، غیر مستند و بدون دلیل است.

آیا قرآن سر گرفتن شیوه‌ای خاص دارد؟

(image)

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره شایعه «شیوه صحیح قرآن به سر نهادن» بیان داشت: اینکه تقدیر یک ساله انسان در همان دو صفحه‌ای باشد که باز شده، مطلبی کاملاً غیر علمی، غیر مستند و بدون دلیل است.

آیا قرآن سر گرفتن شیوه‌ای خاص دارد؟

قدیر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس