آیا پول واقعا می‌تواند ما را خوشحال‌تر کند؟

آیا پول واقعا می‌تواند ما را خوشحال‌تر کند؟

محققان با انجام این مطالعه بیش از 77 هزار معامله‌ای که در یکی از بانک‌های بین‌المللی بریتانیا به انجام رسیده را مورد بررسی قرار داده و از مشتریان خواستند که یک پرسشنامه را پر کنند تا به ارزیابی استانداردهای شخصیتی و وضعیت سطح زندگی آن‌ها بپردازند. آن‌ها دریافتند افرادی که پول بیشتری صرف خریدهایی می‌کنند که همبستگی زیادی با خصوصیات شخصیتی‌شان دارد، از زندگی رضایت بیشتری دارند. این مطالعه نشان داد همبستگی بین شخصیت افراد و خریدن کالاها و خدماتی که در راستای خصوصیات شخصیتی آنها هستند، حتی از ارتباط بین شادمانی و درآمد کل نیز قوی‌تر است.  پیش از این محققان ارتباط ضعیفی بین پول و رضایت کلی از زندگی پیدا کرده بودند. این مطالعه با بررسی موشکافانه اطلاعات مربوط به معاملات بانکی این نکته را به خوبی اثبات کرده و نشان می‌دهد که خرج کردن پول برای خرید وسایل و خدماتی که با شخصیت ما جور هستند می‌تواند سطح رضایتمندی ما را از زندگی افزایش داده و نیازهای روان‌شناختی‌ ما را برآورده کند.  این محققان در بخشی از مطالعه خود به بررسی بیش از 76 هزار معامله از 625 شرکت‌کننده پرداختند. از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد که یک تست استاندارد شخصیتی و یک پرسشنامه بررسی سطح رضایتمندی از زندگی را پر کنند و سپس پاسخ‌های آن‌ها با اطلاعات مربوط به معاملات بانکی تطابق داده شد. اطلاعات سپس در 59 دسته طبقه‌بندی شد که هرکدام دست‌کم حاوی 500 معامله در طول یک دوره یک ماهه بود.  دسته‌های مربوطه سپس با پنج دسته خصوصیات شخصیتی اصلی تطابق داده شد که این گروه‌ها را در بر می‌گرفت: افراد نوگرا، افراد باوجدان و سخت‌گیر، افراد برونگرا، افراد سازگار و موافق و افراد روان رنجور. خریدهای مربوط به شرکت‌کننده‌ها بر اساس یک یا چند دسته از این طبقه‌بندی رتبه‌بندی شد.  نتایج نشان داد که به طور کلی مردم تمایل دارند پول بیشتری را صرف خرید محصولاتی کنند که تطابق بیشتری با شخصیتشان دارد و آن دسته از افرادی که کالاها یا خدماتی را می‌خرند که با شخصیتشان بیشتر جور است، به طور کلی رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند. محققان بر این باورند که این نتایج می‌تواند از سوی تاجران برای بهبود پیشنهادات وضعیت خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد و با افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتباط بین فروشنده‌ها و خریداران را بهتر کند.  محققان می‌گویند پول خرج کردن برای خرید محصولات به ما کمک می‌کند که به ابراز وجود خودمان بپردازیم و می‌تواند به اندازه داشتن شغل مناسب یا همسایه خوب یا حتی دوستان و شرکای خوب در میزان رضایتمندی ما از زندگی تاثیر داشته باشد.

آیا پول واقعا می‌تواند ما را خوشحال‌تر کند؟

محققان با انجام این مطالعه بیش از 77 هزار معامله‌ای که در یکی از بانک‌های بین‌المللی بریتانیا به انجام رسیده را مورد بررسی قرار داده و از مشتریان خواستند که یک پرسشنامه را پر کنند تا به ارزیابی استانداردهای شخصیتی و وضعیت سطح زندگی آن‌ها بپردازند. آن‌ها دریافتند افرادی که پول بیشتری صرف خریدهایی می‌کنند که همبستگی زیادی با خصوصیات شخصیتی‌شان دارد، از زندگی رضایت بیشتری دارند. این مطالعه نشان داد همبستگی بین شخصیت افراد و خریدن کالاها و خدماتی که در راستای خصوصیات شخصیتی آنها هستند، حتی از ارتباط بین شادمانی و درآمد کل نیز قوی‌تر است.  پیش از این محققان ارتباط ضعیفی بین پول و رضایت کلی از زندگی پیدا کرده بودند. این مطالعه با بررسی موشکافانه اطلاعات مربوط به معاملات بانکی این نکته را به خوبی اثبات کرده و نشان می‌دهد که خرج کردن پول برای خرید وسایل و خدماتی که با شخصیت ما جور هستند می‌تواند سطح رضایتمندی ما را از زندگی افزایش داده و نیازهای روان‌شناختی‌ ما را برآورده کند.  این محققان در بخشی از مطالعه خود به بررسی بیش از 76 هزار معامله از 625 شرکت‌کننده پرداختند. از شرکت‌کننده‌ها خواسته شد که یک تست استاندارد شخصیتی و یک پرسشنامه بررسی سطح رضایتمندی از زندگی را پر کنند و سپس پاسخ‌های آن‌ها با اطلاعات مربوط به معاملات بانکی تطابق داده شد. اطلاعات سپس در 59 دسته طبقه‌بندی شد که هرکدام دست‌کم حاوی 500 معامله در طول یک دوره یک ماهه بود.  دسته‌های مربوطه سپس با پنج دسته خصوصیات شخصیتی اصلی تطابق داده شد که این گروه‌ها را در بر می‌گرفت: افراد نوگرا، افراد باوجدان و سخت‌گیر، افراد برونگرا، افراد سازگار و موافق و افراد روان رنجور. خریدهای مربوط به شرکت‌کننده‌ها بر اساس یک یا چند دسته از این طبقه‌بندی رتبه‌بندی شد.  نتایج نشان داد که به طور کلی مردم تمایل دارند پول بیشتری را صرف خرید محصولاتی کنند که تطابق بیشتری با شخصیتشان دارد و آن دسته از افرادی که کالاها یا خدماتی را می‌خرند که با شخصیتشان بیشتر جور است، به طور کلی رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند. محققان بر این باورند که این نتایج می‌تواند از سوی تاجران برای بهبود پیشنهادات وضعیت خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد و با افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتباط بین فروشنده‌ها و خریداران را بهتر کند.  محققان می‌گویند پول خرج کردن برای خرید محصولات به ما کمک می‌کند که به ابراز وجود خودمان بپردازیم و می‌تواند به اندازه داشتن شغل مناسب یا همسایه خوب یا حتی دوستان و شرکای خوب در میزان رضایتمندی ما از زندگی تاثیر داشته باشد.

آیا پول واقعا می‌تواند ما را خوشحال‌تر کند؟

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس