آ.اس: رئال بار دیگر به پوگبا نزدیک شد

آ.اس: رئال بار دیگر به پوگبا نزدیک شد
روزنامه آ.اس نزدیک به باشگاه رئال مادرید مدعی شد که این باشگاه قصد دارد آخرین تلاش‌های خود برای جذب پل پوگبا را انجام دهد.

آ.اس: رئال بار دیگر به پوگبا نزدیک شد

روزنامه آ.اس نزدیک به باشگاه رئال مادرید مدعی شد که این باشگاه قصد دارد آخرین تلاش‌های خود برای جذب پل پوگبا را انجام دهد.
آ.اس: رئال بار دیگر به پوگبا نزدیک شد

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس