ابراهیمی: دنبال امتیاز از تراکتورسازی هستیم

ابراهیمی: دنبال امتیاز از تراکتورسازی هستیم
هافبک پیکان ابراز امیدواری کرد مقابل تراکتورسازی صاحب امتیاز شوند و دست پُر به تهران برگردند.

ابراهیمی: دنبال امتیاز از تراکتورسازی هستیم

هافبک پیکان ابراز امیدواری کرد مقابل تراکتورسازی صاحب امتیاز شوند و دست پُر به تهران برگردند.
ابراهیمی: دنبال امتیاز از تراکتورسازی هستیم

دانلود ها پلاس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس