ابعاد تازه دستبرد به اموال ایران در آمریکا

ابعاد تازه دستبرد به اموال ایران در آمریکا
رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.

ابعاد تازه دستبرد به اموال ایران در آمریکا

رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.
ابعاد تازه دستبرد به اموال ایران در آمریکا

آپدیت نود 32 ورژن 8

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس