ابهام در قطع یارانه 24 میلیون نفر

ابهام در قطع یارانه 24 میلیون نفر
هر چند برخی شهروندان عنوان می‌کنند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که به آنها خبر می‌دهد دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نیستند، اما آن‌طور که روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد شنبه هفته آینده یارانه تیر به حساب ۷۴ میلیون ایرانی واریز می‌شود.

ابهام در قطع یارانه 24 میلیون نفر

هر چند برخی شهروندان عنوان می‌کنند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که به آنها خبر می‌دهد دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نیستند، اما آن‌طور که روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد شنبه هفته آینده یارانه تیر به حساب ۷۴ میلیون ایرانی واریز می‌شود.
ابهام در قطع یارانه 24 میلیون نفر

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس