اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلم

اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلم
یک شرکت چینی طرح و نمونه مدل سامانه اتوبوس‌های تندرو با قابلیت عبور از روی خودروهای سواری را معرفی کرد.

اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلم

یک شرکت چینی طرح و نمونه مدل سامانه اتوبوس‌های تندرو با قابلیت عبور از روی خودروهای سواری را معرفی کرد.
اتوبوسی شهری که از روی خودروها عبور می‌کند / فیلم

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس