احمدزاده در ملوان ماندنی شد

احمدزاده در ملوان ماندنی شد
با تصمیم کمیته فنی باشگاه ملوان محمد احمد زاده در این تیم ماندنی شد و قوی سپید خزر را در فصل آتی رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور هدایت خواهد کرد.

احمدزاده در ملوان ماندنی شد

با تصمیم کمیته فنی باشگاه ملوان محمد احمد زاده در این تیم ماندنی شد و قوی سپید خزر را در فصل آتی رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور هدایت خواهد کرد.
احمدزاده در ملوان ماندنی شد

لردگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس