احیای صادقیان با ماشین‌سازی

احیای صادقیان با ماشین‌سازی
هافبک با تکنیک ماشین سازی توانایی بالای خود را در سه هفته ابتدایی لیگ برتر نشان داده است.

احیای صادقیان با ماشین‌سازی

هافبک با تکنیک ماشین سازی توانایی بالای خود را در سه هفته ابتدایی لیگ برتر نشان داده است.
احیای صادقیان با ماشین‌سازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس