اختصاص 350 میلیارد تومان به روستاهای استان تهران + مصاحبه

اختصاص 350 میلیارد تومان به روستاهای استان تهران + مصاحبه

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

روستاهای استان تهران در سه سال گذشته 350 میلیارد تومان دریافت کردند.

اختصاص 350 میلیارد تومان به روستاهای استان تهران + مصاحبه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس