ادامه ممنوعیت واردات گندم تا پایان امسال

ادامه ممنوعیت واردات گندم تا پایان امسال

علی اکبر مهرفرد اظهار کرد: با توجه به کافی بودن میزان تولید گندم و وارداتی که پیش از این انجام شده بود، از سوم بهمن ماه سال گذشته واردات این محصول ممنوع شده و این ممنوعیت تا پایان امسال ادامه دارد.وی با بیان اینکه هیچ ثبت سفارشی در سال جاری برای واردات گندم انجام نمی‌شود، افزود: در سال گذشته که واردات گندم آزاد شد ثبت سفارش‌هایی صورت گرفته که ممکن است امسال با توجه به داشتن اعتبار به کشور وارد شوند و با توجه به میزان تولید، واردات انجام شده در سال گذشته و وارداتی که امسال از طریق ثبت سفارش‌های گذشته صورت می گیرد دیگر نیازی به واردات گندم در سال جاری نداریم و باید برای مازاد آن نیز فکری کنیم.     سال گذشته سه میلیون و 316 هزار و 300 تن انواع گندم خوراکی، بذری و دامی از 29 کشور مختلف به ارزش 885 میلیون و 900 هزار دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزنی 55.4 درصد و از نظر ارزشی 63.6 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است.   با این وضعیت باید منتظر ماند و دید که امسال واردات گندم به چه عددی می‌رسد و آیا وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند بازار این محصول استراتژیک را به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کنترل کند؟

ادامه ممنوعیت واردات گندم تا پایان امسال

علی اکبر مهرفرد اظهار کرد: با توجه به کافی بودن میزان تولید گندم و وارداتی که پیش از این انجام شده بود، از سوم بهمن ماه سال گذشته واردات این محصول ممنوع شده و این ممنوعیت تا پایان امسال ادامه دارد.وی با بیان اینکه هیچ ثبت سفارشی در سال جاری برای واردات گندم انجام نمی‌شود، افزود: در سال گذشته که واردات گندم آزاد شد ثبت سفارش‌هایی صورت گرفته که ممکن است امسال با توجه به داشتن اعتبار به کشور وارد شوند و با توجه به میزان تولید، واردات انجام شده در سال گذشته و وارداتی که امسال از طریق ثبت سفارش‌های گذشته صورت می گیرد دیگر نیازی به واردات گندم در سال جاری نداریم و باید برای مازاد آن نیز فکری کنیم.     سال گذشته سه میلیون و 316 هزار و 300 تن انواع گندم خوراکی، بذری و دامی از 29 کشور مختلف به ارزش 885 میلیون و 900 هزار دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزنی 55.4 درصد و از نظر ارزشی 63.6 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است.   با این وضعیت باید منتظر ماند و دید که امسال واردات گندم به چه عددی می‌رسد و آیا وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند بازار این محصول استراتژیک را به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کنترل کند؟

ادامه ممنوعیت واردات گندم تا پایان امسال

بک لینک رنک 6

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس