ادعای آ.اس/ خسه در آستانه جدایی از رئال مادرید

ادعای آ.اس/ خسه در آستانه جدایی از رئال مادرید
خسه رودریگز، مهاجم جوان رئال مادرید، پیشنهادی جدی از پاری سن ژرمن دریافت کرده و احتمالا از جمع کهکشانی ها جدا خواهد شد.

ادعای آ.اس/ خسه در آستانه جدایی از رئال مادرید

خسه رودریگز، مهاجم جوان رئال مادرید، پیشنهادی جدی از پاری سن ژرمن دریافت کرده و احتمالا از جمع کهکشانی ها جدا خواهد شد.
ادعای آ.اس/ خسه در آستانه جدایی از رئال مادرید

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس