ادعای آ.اس/ واکنش بایرن به پیشنهاد رئال برای جذب آلابا

ادعای آ.اس/ واکنش بایرن به پیشنهاد رئال برای جذب آلابا
رئال مادرید همچنان به جذب مدافع چند پسته اتریشی بایرن، “دیوید آلابا” اصرار دارد.

ادعای آ.اس/ واکنش بایرن به پیشنهاد رئال برای جذب آلابا

رئال مادرید همچنان به جذب مدافع چند پسته اتریشی بایرن، “دیوید آلابا” اصرار دارد.
ادعای آ.اس/ واکنش بایرن به پیشنهاد رئال برای جذب آلابا

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس