ارج، نامی كه به آن افتخار می كنيد

ارج، نامی كه به آن افتخار می كنيد
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: خبر كوتاه بود، مثل نام كوتاهش «ارج». گفته شد كه كارخانه ارج تعطيل شد. رسانه‌هاي اصولگرا خوشحال از اينكه يك برند ٨٠ ساله و از معدود كارخانه‌هاي با نام و نشان قديمي كشور در شرايط پسابرجام تعطيل شده است. البته اين خبر بلافاصله اصلاح و تعطيلي آن تكذيب شد ولي در اصل ماجرا تغييري حاصل نشد.

ارج، نامی كه به آن افتخار می كنيد

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: خبر كوتاه بود، مثل نام كوتاهش «ارج». گفته شد كه كارخانه ارج تعطيل شد. رسانه‌هاي اصولگرا خوشحال از اينكه يك برند ٨٠ ساله و از معدود كارخانه‌هاي با نام و نشان قديمي كشور در شرايط پسابرجام تعطيل شده است. البته اين خبر بلافاصله اصلاح و تعطيلي آن تكذيب شد ولي در اصل ماجرا تغييري حاصل نشد.
ارج، نامی كه به آن افتخار می كنيد

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس