«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه «ارج» از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود.

«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه «ارج» از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود.
«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس