استاندار اردبیل: نمایندگان مجلس با رئیس جمهوری همراه شوند

استاندار اردبیل: نمایندگان مجلس با رئیس جمهوری همراه شوند
استاندار اردبیل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد با رای اعتماد به وزیران پیشنهادی ، با رئیس جمهوری همراهی کنند.

استاندار اردبیل: نمایندگان مجلس با رئیس جمهوری همراه شوند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس