استقبال پرتغالی ها از ورود بازیکنان کشورشان

استقبال پرتغالی ها از ورود بازیکنان کشورشان
هزاران پرتغالی از تیم ملی فوتبال این کشور پس از قهرمانی در یورو در پاریس استقبال کردند.

استقبال پرتغالی ها از ورود بازیکنان کشورشان

هزاران پرتغالی از تیم ملی فوتبال این کشور پس از قهرمانی در یورو در پاریس استقبال کردند.
استقبال پرتغالی ها از ورود بازیکنان کشورشان

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس