استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی

استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی
استقلال ونفت آبادان برای یازدهمین بار در لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی

استقلال ونفت آبادان برای یازدهمین بار در لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.
استقلال – نفت آبادان: 5-5 بدون مساوی

اخبار کارگران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس