اسلامی: می‌توانستیم با 3 امتیاز شروع کنیم

اسلامی: می‌توانستیم با 3 امتیاز شروع کنیم
هافبک صبای قم امیدوار است نمایش خوبی برابر پیکان ارائه دهند و به پیروزی برسند.

اسلامی: می‌توانستیم با 3 امتیاز شروع کنیم

هافبک صبای قم امیدوار است نمایش خوبی برابر پیکان ارائه دهند و به پیروزی برسند.
اسلامی: می‌توانستیم با 3 امتیاز شروع کنیم

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس